MetcoGUARD

Širokospektrální, systémový rychle působící fungicid ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně obilnin proti chorobám listů a klasů a k ochraně řepky proti houbovým chorobám. U řepky se projevuje i výrazný morforegulační efekt.

 

Plodina: pšenice, ječmen, tritikale, žito, řepka olejka

Účinná látka: metkonazol (ISO) 60 g/l 

Balení: 5 l


Leták: Icon ke stažení (5,0 MB)

Etiketa: Icon ke stažení (700,3 KB)

Bezpečnostní list:  Icon ke stažení (412,5 KB)

 

Přednosti:

  • širokospektrální fungicid pro ochranu obilnin a řepky
  • specialista na rzi a fuzariózy klasu
  • fungicidní a růstově stimulační účinek v řepce
  • dlouhodobá účinnost po aplikaci
  • flexibilita využití, výborný TM partner s ostatními pesticidy

bez omezení v PHO II. stupně podzemních vod