OilAD PLUS

1. multifunkční olejové smáčedlo určené pro podporu účinnosti herbicidů. Oproti běžným smáčedlům na bázi oleje, které zajišťují penetraci účinné látky, OilADPLUS navíc pomáhá také snížit povrchové napětí kapének, zlepšuje pokryvnost a ulpění postřiku na listech plevelů a omezuje jeho stečení na půdu.

  • podpora účinnosti vybraných herbicidů a fungicidů
     

Složení: 60% upravený rostlinný olej, 40% cukerné alkoholové deriváty

Balení: 5 l

 

Tento produkt připravujeme