pHAD

Smáčedlo pro vodu s vyšším pH a vyšší tvrdostí vody.

  • okyseluje aplikační směs a stabilizuje pH přibližně na hodnotu 6–6,5, čímž brání alkalické hydrolýze citlivých účinných látek pesticidů (citlivé jsou sulfonylmočoviny, pyrethroidy, chlorpyrifos, phenmedipham, organofosfáty)
  • eliminuje vyšší tvrdost vody
  • neutralizuje aktivní kationty Ca2+, Mg2+, Fe3+, které mohou vázat molekuly účinných látek a způsobovat trvalou deaktivaci (citlivé jsou glyfosáty a fenoxykyseliny MCPA, MCPP, 2,4-D, dicamba)
  • podporuje stabilitu postřikové jíchy a její homogenitu
  • zlepšuje kapkové spektrum (zvyšuje podíl kapek v rozpětí 250–400 μm)
  • zlepšuje kompatibilitu zejména u práškových formulací přípravků a podporuje absorpci účinných látek do rostliny

Plodina: všechny plodiny

Termín aplikace: není omezen

Balení: 10 l

Dávkování: doporučení koncentrace v postřikové jíše 0,25 %, do postřikové jíchy přidávejte jako první!
 

Leták:  Icon ke stažení (3,1 MB)

Etiketa:  Icon ke stažení (552,9 KB)

Bezpečnostní listy:  Icon ke stažení (364,6 KB)
 

pHAD (2).PNG