PodGUARD

PodGUARD je přípravek určený pro ochranu porostů olejnin snižující výnosové ztráty způsobené samovolným praskáním šešulí před sklizní a během sklizně. Po aplikaci vytvoří na povrchu rostlin ochranný film, který zamezuje praskání šešulí a snižuje jejich křehkost. Elastický film omezuje pronikání atmosférické a srážkové vlhkosti do šešulí. Samostatná aplikace přípravku PodGUARD neomezuje dozrávání a umožňuje využít plného výnosového potenciálu. V kombinaci s desikantem zvyšuje jeho účinnost a chrání porost před ztrátami.
 

Plodina: řepka ozimá a jarní, hořčice, ostatní brukvovité

Složení: polyvinyl alkohol 208 g/l

Balení: 10 l
 

Leták:  Icon ke stažení (796,1 KB)

Etiketa:   Icon ke stažení (1013,6 KB)

Bezpečnostní listy:  Icon ke stažení (293,1 KB)

 

CHARAKTERISTIKA

  • po aplikaci se na povrchu rostlin rychle vytváří ochranný film
  • elastický film zvyšuje pevnost šešulí a zamezuje jejich praskání
  • podporuje využití plného výnosového potenciálu porostu
  • výrazně redukuje pronikání atmosférické a srážkové vlhkosti
  • zrychluje vysychání porostu po srážkách
  • omezuje rozvoj černí
  • zlepšuje olejnatost a HTS semen
  • účinnost až 6-7 týdnů
  • podporuje účinnost desikantů a lze kombinovat jako TM

POD_GUARD_CZ.JPG

Před sklizní dozrávají horní šešule rychleji než spodní. Šešule jsou náchylnější k praskání, což zvyšuje ztráty s nezanedbatelným ekonomickým dopadem. Ztráty následně zvyšují množství výdrolu po sklizni a zvyšují zaplevelení následných plodin řepkou („mosty“ přenosu chorob a škůdců).