Poklepáním myši editujte
Ťukněte sem pro editaci
rubon3.jpg

Titre.jpg

Po 15 letech vývoje má dnes Maxi Drill výborné reference na trhu se secími stroji.

 

Reference uživatelů

 

 

 

Největší vzdálenost mezi jednotlivými pracovními orgány na trhu = vysoká pracovní rychlost za všech podmínek.

       

 

maxidrill_2017_degagement2.jpg

 

Konstrukce stroje Maxi Drill byla navržena tak, aby zvládla vysoké namáhání stroje spojené s vysokou pracovní rychlostí i při setí v pozdním podzimu nebo brzy na jaře.

 

 

 

 

SKY 4 hoppers izobus.JPG

 

 

V jednom přejezdu je Maxi Drill schopný vysévat 4 produkty, ve 4 různých dávkách, do 2 hloubek setí, ve všech řadách, nebo střídat 1 řádek ze 2, 2 řádky ze 3. Můžeme přivádět hnojivo do stejného řádku jako osivo a vysévat 2 produkty v jednom řádku.
Tyto 4 zásobníky jsou řízeny jedním terminálem: QUARTZ Isobus.

 

AnimationLS.gif

 

 

 

 

 

essieu500.jpg

 

Secí stroj, se kterým uvidíte rozdíl na konci sezóny

Oddělené funkce konsolidace a transportu.
Sklopná modelová řada Maxi Drill má standartně přepravní nápravu.
Packer válec se nepoužívá během přepravy po silnici, aby nedošlo k poškození či nadměrnému opotřebení.
Během setí není transportní náprava v dotyku s půdou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přítlak až 120 kg na botku

Dvě řady identických botek na pružné slupici poskytují přítlak až 120 kg na botku pro rovnoměrný průnik do půdy a dodržení hloubky setí i v náročných podmínkách.
Tento systém dává dostatečný prostor pro průchod posklizňovým zbytkům mezi jednotlivými botkami.

Secí stroj Maxi Drill je vybaven odlučovačem vzduchu, který u secí botky odvádí tlak vzduchu a umožňuje semenům padat pod vlastní vahou, což snižuje riziko odrazu semene mimo řádek a dodržení přesné hloubky setí.

ls_maxi_10500.jpg

 

 

disque_W500.jpg

 

 

Optimální kopírování terénu
 

Maxi Drill má všechny disky (Ø 415 mm) uloženy na samostatných ramenech pro zajištění vynikajícího kopírování terénu za všech podmínek. Tento systém umožňuje kvalitní přípravu půdy v celém záběru, neboť každý disk reaguje na případnou překážku samostatně.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý a všestranný secí stroj

Secí stroj Maxi Drill je schopen rychle a kvalitně zaset do orby, připravené půdy i přímo do strniště nebo meziplodiny.

Maxi chybějící fotka.JPG

 

 

 

 

 

 

 

Přesné dávkování osiva/hnojiva
 

Secí stroj Maxi Drill má velmi přesné výsevní ústrojí z nerezové oceli. Rozsah výsevku je od 1 do 450 kg/ha.
Kalibrace výsevku je velmi jednoduchá, není potřeba měnit výsevní válečky pro různé plodiny.

doseur500.jpg

 

 

 

repliage2 500.jpg

 

 

 

Rychlé vyprázdění zásobníku
 

Při složení nezůstává žádné nářadí pod strojem, což usnadňuje vysypávání zbytků osiva = ŠETŘÍ VÁŠ ČAS. Tento systém skládání stroje usnadňuje přístup k nářadí při údržbě nebo opravách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlá výměna kol

Kola na packer válci jsou namontována ve dvojicích se škrabkami. Každý pár kol je přesazen (offset systém). Toto uspořádání válců šetří až 25 % spotřeby energie a umožní práci za vlhkých půdních podmínek bez ucpávání.

V případě potřeby jste schopni kolo vyměnit během několika minut. Stačí jen vyklopit dotčený pár kol. 

Náš rekord ve výměně kol: 58 sekund ve 2 lidech!

changement_roue 500.jpg

 

 

 

2_circuits500.jpg

 

 

 

2 samostatné vzduchové okruhy

Při setí několika produktů s různou dávkou je schopen stroj Maxi Drill nastavit rozdílný proud vzduchu pro každý okruh.

 

  • Žádné riziko ucpání mezi osivem a hnojivem.
  • U některých hnojiv nehrozí popálení osiva.
  • Výhoda při setí osiv s rozdílnou HTS.
  • Řízení vzduchu pro každý okruh samostatně.

 

 

 

 

 

Konfigurace s přihnojením

MaxiV2.png

Přihnojovací botka je umístěná za secí botkou, tím je umožněn výsevek do dvou hloubek v jednom řádku.

 

 

 

Technická data

Tabulka Maxidrill CZ.png

 

 

Ke stažení

letak A3 sky 03-2020 maxidrill SERIE 20 C.png                             brožura 2019 náhled maxi.JPG