Zajistíme odbyt zemědělských komodit

Již dávno neplatí, že SOUFFLET AGRO a. s. v České republice je pouze obchodníkem a zpracovatelem sladovnického ječmene. V rámci služeb pro zemědělce nabízí SOUFFLET AGRO a. s. odbyt všech zemědělských komodit a navazuje tak na úspěch SOUFFLET AGRICULTURE ve Francii, která se řadí k předním světovým obchodníkům.

 

Uzavírání smluv

Smlouvy na komodity jsou uzavírány v průběhu celého roku, čímž je zcela pokryto období od žní až do konce kampaně, to znamená období před novou sklizní. Cenové podmínky se dojednávají ve většině případů s fixní cenou v místě plnění. Alternativním způsobem může být navázání ceny na MATIF s postupnou fixací ceny v čase. Smlouvu je možno uzavřít s dodáním přímo ze zemědělského podniku ke zpracovateli nebo do skladů společnosti, a to ve Skalici nad Svitavou, Kojetíně a Řeporyjích u Prahy. Doprava je většinou zajišťována externími dopravci po silnici, železnici nebo vodě, ve výjimečných případech dopravou zemědělce.

Komodity web CZ.jpg

Obchod s obilovinami, řepkou, kukuřicí, luskovinami

Co se týká pšenice, může být na jednu smlouvu dodáváno více cenově odstupňovaných kvalit. Zároveň může být smlouva uzavřena na různé termíny a místa plnění. Například tedy může být podle možností zpracovatelů uzavřena smlouva ještě před žněmi s kombinovanou kvalitou – krmná/potravina s dusíkem 12, 13, 14 %. Další příležitostí je odbyt minoritních druhů pšenice, například pšenice sladovnické, pšenice s dusíkem nad 15 %, pšenice pečivárenské, pšenice špaldy anebo pšenice tvrdé na výrobu těstovin. V obchodu s kukuřicí společnost SOUFFLET AGRO a. s. nabízí kromě odbytu i možnost zajištění logistiky a sušení přímo z pole. Zajímavou variantu skýtá zajištění kompletního servisu pro produkci takzvané voskové – waxy – kukuřice, a to od dodávky osiv, agrochemie, poradenství až po odbyt zpracovatelům v zahraničí s významnou cenovou prémií. Řepka je obchodována v rámci certifikace ISCC, což je zvláštní režim dodávek zboží určený ke zpracování pro „udržitelnou“ biomasu, při které se řepka zpracuje na biopalivo. Také luskoviny se z hlediska objemu stávají vzhledem k evropské podpoře zajímavou komoditou. Díky spolupráci se zpracovateli je společnost schopna nabídnout odbyt i většího množství za bezkonkurenční ceny v krátkém časovém horizontu. Samozřejmostí je obchod s dalšími komoditami, jako jsou žito, oves, slunečnice, tritikale a další.

Exkluzivní podmínky

Díky provázanosti se zpracovateli v tuzemsku i zahraničí (například Německo, Rakousko, Polsko, Itálie, Francie) nabízí společnost stabilní odbyt za exkluzivních podmínek. Proto pro více informací a vytvoření individuální nabídky na odběr vašich komodit neváhejte kontaktovat přímo obchodního zástupce nebo oddělení komodit společnosti SOUFFLET AGRO a. s.

 

 

KONTAKTUJTE NÁS:

phone (1).png

Miroslav Mucha

manažer nákupu zemědělských komodit

tel.: 724 336 187

email: mmucha@soufflet-ag.com

 

phone (1).png

 

Dominika Chudá

obchodník - ostatní komodity​

tel.:  725 588 982

email: dchuda@soufflet-ag.com

 

 

 

 

 

Aplikace FARMI

CZ_web_banner_new_FARMI2.png