Výroční zprávy společností SOUFFLET AGRO a.s. a ARPEKA, a.s.

SOUFFLET AGRO a.s. 2022                    ARPEKA, a.s. 2022

SOUFFLET AGRO a.s. 2021                    ARPEKA, a.s. 2021

SOUFFLET AGRO a.s. 2020                    ARPEKA, a.s. 2020

SOUFFLET AGRO a.s. 2019                    ARPEKA, a.s. 2019​                   

SOUFFLET AGRO a.s. 2018                    ARPEKA, a.s. 2018

SOUFFLET AGRO a.s. 2017                    ARPEKA, a.s. 2017

SOUFFLET AGRO a.s. 2016                    ARPEKA, a.s. 2016

SOUFFLET AGRO a.s. 2015                    ARPEKA, a.s. 2015

SOUFFLET AGRO a.s. 2014                    ARPEKA, a.s. 2014

 

Politika prevence závažných havárií společnosti SOUFFLET AGRO a.s.