MetcoGUARD Plus

fungicid.png

Širokospektrální, systémový fungicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně ozimé a jarní pšenice proti padlí travnímu, rzi a braničnatce plevové, k ochraně jarního a ozimého ječmene před padlím travním, rzí, hnědou skvrnitostí ječmene a rynchosporiovou skvrnitostí, k ochraně řepky olejky jarní proti hlízence a k ochraně řepky olejky ozimé proti fomové hnilobě brukvovitých a fomovému černání krčku řepky olejné.

Menšinově je přípravek povolen k použití v máku setém proti alternariové skvrnitosti, helminthosporióze, hlízence obecné a k regulaci růstu. Další menšinové použití zahrnuje ředkev olejnou pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení k ochraně před hlízenkou obecnou, fomovou hnilobou brukvovitých.

 

Plodina: jarní a ozimá pšenice, řepka olejka

Účinná látka: metconazole (ISO) 60 g/l (cca 6,7 % hmot.)

Balení: 5 l

 

Etiketa:  Icon ke stažení (146,7 KB)

Bezpečnostní list:   Icon ke stažení (289,7 KB)