CorrectAD

adjuvanty-dalsi-pomocne-latky.png

Zajistí vynikající stabilizaci pH postřikové jíchy a výrazné snižování tvrdosti vody

  • okyseluje aplikační směs a stabilizuje pH přibližně na hodnotu 6–6,5, čímž brání alkalické hydrolýze citlivých účinných látek pesticidů (citlivé jsou sulfonylmočoviny, pyrethroidy..)
  • eliminuje vyšší tvrdost vody
  • neutralizuje aktivní kationty Ca2+, Mg2+, Fe3+, které mohou vázat molekuly účinných látek a způsobovat trvalou deaktivaci (citlivé jsou glyfosáty a fenoxykyseliny MCPA, MCPP, 2,4-D, dicamba)
  • podporuje stabilitu postřikové jíchy a její homogenitu
  • zlepšuje kompatibilitu zejména u práškových formulací přípravků a podporuje absorpci účinných látek do rostliny
  • obecná dávka je 0,3 % (možno flexibilně upravit dle vlastností používané vody)
  • příklad použití s dalšími produkty v TM: CorrectAD 0,6 l/ha + AcetGUARD 0,1 kg/ha + EsfenGUARD 0,1 l/ha (200 l vody/ha )

 

Složení: 3,2 % N (45 g/l), 20,9 % P2O5 (290 g/l) + hexametafosforečnan sodný + kys. citronová + cukerná složka

Plodina: všechny plodiny

Termín aplikace: není omezen

Balení: 10 l

Dávkování: doporučení koncentrace v postřikové jíše 0,3 %, do postřikové jíchy přidávejte jako první!

 

Etiketa:  Icon ke stažení (619,5 KB)

Bezpečnostní listy:  Icon ke stažení (145,1 KB)